Hakkımızda

NASIL TİYATRO ?..
Çocuğun dünyası, imgeler dünyasıdır. Çocuğun kurmacası, saymacası ve gerçekliği farklıdır. Çocuğun algıları da, ilgileri de, dili de farklıdır. Bu nedenle çocuğu anlamak ve çocuğa bir şey anlatmak dünyanın en zor işidir. Hele bunu sanatla yapmaya çalışırsanız işiniz daha da zorlaşır. Bu açıdan bakıldığında girişimin zorluğu, buna koşut olarak da önemi ortaya çıkar. Yararcı gözle olayı irdelediğimizde tiyatro sanatı çocuğun gelişiminde çok etkili bir araçtır.

Somut örneklerle sorunu daha berraklaştırmaya çalışalım. Sigara içen bir anne-babanın çocuğuna “Sigara içme” uyarıları boşunadır, çocuk taklit eder. Yani onun için esas olan söz değil eylemdir. İşte tiyatro taklit yolu ile iyi, doğru ve güzel olanı çocuğa aşılar. Müzik, dans, renkli kostümler ve canlı dekor çocuğun ilgisini olaya odaklayan yan ama önemli etmenlerdendir.

Tüm bunların dışında ama bizce en önemlisi sanatın estetik boyutudur. Estetiğin kendisi ve bilgisi çocuğa tiyatro sanatıyla aktarıldığında, çocuğun dünyası yaşamın köşeli, sert, rutin yapısından uzaklaşır. İncelerek, güzelleşerek, ahlakı tüm boyutlarıyla ruha giydirerek tekrar yaşama yansır.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No: 1 / 205-206-207 Etlik / Keçiören / Ankara +90 551 593 03 10 - +90 554 797 51 72